Lesmateriaal bij de korte cursussen van NT2 richtgraad 2.

Lesmateriaal voor de cursus 2.1 -2.2 M Consument

- audio

- video

- powerpoint

Lesmateriaal voor de cursus NT2 2.1-2.2 Het juiste Nederlands om een job te vinden