Schriftelijke test module 1.1 voor absolute beginners.